Reklamasjon

REKLAMASJON

Dersom du finner feil eller mangler på en vare kjøpt hos WEAVE, ta kontakt slik at vi kan løse problemet. Dersom du finner en feil/mangel på en vare er det viktig at du tar kontakt med oss umiddelbart.

Merk at reklamasjonsretten ikke gjelder dersom varen er utsatt for unormal slitasje eller feilaktig bruk.

Reklamasjonsretten styres av forbrukerkjøpsloven.

 

Vår kontaktinformasjon er:

St. Hanshaugen Fest Og Hobby AS (WEAVE)

Org nr. : 915 201 911

Foretaksregisteret

Tlf: +47 45773993

Epost: info@weave.no

Postboks 2746, St. Hanshaugen

0131 Oslo